วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ว่างนี้ ไม่ได้ หมายความว่า ไม่มี อะไร

ว่างนี้ ไม่ได้ หมายความว่า ไม่มี อะไร
ให้เรากิน ไม่มีอะไร ให้ เราใช้ ไม่มีอะไร ให้

เราอยู่ ไม่มี อะไรให้เราดู ไม่ใช่ อย่างนั้น มัน

มี อะไร ให้เรากิน ให้เราเห็น ให้เราดม ให้

เราดู ให้เราใช้ ครบทุกอย่าง แต่ ไม่มี ส่วน

ไหน ที่ควร ถือว่า ตัวเรา หรือ ของเรา

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=443905

ในเมื่อ ไม่มี ตัวเรา (พุทธทาส)

ในเมื่อ ไม่มี ตัวเรา
เสียแล้ว พิจารณา ต่อไปอีก บุตร ภรรยา

สามี เพื่อน ฝูง ก็ เหมือนกัน ก็ ไม่ เป็น ของ

เรา เหมือนกัน ถึงทรัพย์สมบัติ ก็เหมือนกันอีก

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=443905

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ทำสิ่งใด จงทำให้เกิดมรรคผล

"วันเวลานับนิ้วคำนวณ เวลางวดเข้ามา...ชีวิตนั้นไม่ยืนยาว บำเพ็ญใจ ทำสิ่งใด จงทำให้เกิดมรรคผลที่ถูกต้อง" (เล่าจื่อ)

Tj Richy
http://www.facebook.com/home.php