วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ความดีอยู่ที่ตัว

โลกคือเครื่องทดลองและโรงละคร(พุทธทาส)

ยึดมั่นมันกัดแน่


ยึดอะไร ยึดที่ไหน ยึดอย่างไร

ปรองดอง

พุทธทาสกล่าวถึงศีลธรรมนำอริยะ

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

วางอดีต

สติมีอานิสงส์มาก ไม่เพียงช่วยให้รู้ทันความคิด รู้ทันอารมณ์ แต่ยังช่วยให้ปล่อยวางได้ เมื่อรู้แล้ววาง รู้แล้ววาง ไม่ยึดติดแม้กระทั่งความทุกข์ความเศร้าเสียใจ


รู้แล้ววาง

อย่าจับให้มั่น อย่าคั่นให้ตาย


" อดีตคือความฝัน
ปัจจุบันคือความจริง
อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน
อย่าจับให้มั่น อย่าคั่นให้ตาย
จะเสียใจตลอดชีวิต "


พระราชสุทธิญาณมงคล(หลวงพ่อจรัญ)
วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [ยึด] # แปลความหมาย [ยึด] ... ยึด. V. fix def:[ถือเอาไว้, ทำให้ไม่เคลื่อน] syn:{เหนี่ยว}{รั้ง} ant:{ปล่อย}

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

เมื่อกูเก่ง กลอนธรรมพุทธทาส

เป็นพระป่า พุทธทาส

ไม่เชื่อในโลกหน้าทำบาปได้ง่าย

ความโกรธเป็นดังสนิม

ความหวั่นไหวย่อมไม่มีแก่ผู้ระงับตัญหา มานะและทิฐฐิ

เครื่องมือการปล่อยวางทุกข์แบบง่ายๆ

ทุกข์ก็เพราะใจไปยึดติดกับเสียงเหล่านั้น แถมปรุงตัวกูขึ้นมา ว่าเสียงดังรบกวนกู ก็เลยหงุดหงิดกับเสียง แต่ถ้ามีสติ ก็สักแต่ว่าได้ยิน ใจไม่ทุกข์

ปล่อยวาง ทำไม และอย่างไร
พระไพศาล วิสาโล
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๔


เมื่อเรายืนถูกที่

สันติภาพจากภายใน

ข้อดีการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก

       การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น ... ..หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งก็จะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตดีขึ้น รู้จักวางจิตวางใจต่อการดำเนินชีวิต
      ความทุกข์ใจเกิดจากการยึดติดกับอดีต หรือไม่ก็กังวลกับอนาคต เราไม่ได้ทุกข์เพราะคิดเฉยๆ แต่คิดแล้ว ยึดเอาไว้อย่างเหนียวแน่น
ถ้าเราวาง วางอดีต วางอนาคต จิตใจจะสบาย


บางตอนจาก
ปล่อยวาง ทำไม และอย่างไร
พระไพศาล วิสาโล
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๔
http://www.visalo.org/article/D_dhammachatBumbud06.htm

อดีตให้อะไรเราได้

อย่าพยายามบังคับสิ่งใด

การแก้ปัญหา และการเอาชนะ

การให้

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

หยุด

ความสุข คือจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

บริสุทธิ์ มรดกพระพุทธเจ้า

น้ำใสไหลเย็น

เห็น จำ คิด รู้

เหตุ-ผล