วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

ข้อดีการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก

       การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น ... ..หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งก็จะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตดีขึ้น รู้จักวางจิตวางใจต่อการดำเนินชีวิต
      ความทุกข์ใจเกิดจากการยึดติดกับอดีต หรือไม่ก็กังวลกับอนาคต เราไม่ได้ทุกข์เพราะคิดเฉยๆ แต่คิดแล้ว ยึดเอาไว้อย่างเหนียวแน่น
ถ้าเราวาง วางอดีต วางอนาคต จิตใจจะสบาย


บางตอนจาก
ปล่อยวาง ทำไม และอย่างไร
พระไพศาล วิสาโล
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๔
http://www.visalo.org/article/D_dhammachatBumbud06.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น