วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

จะทำอะไรที่ดี

การทำสิ่งใดเพียงเพราะไม่รู้ว่า" จะทำอะไรที่ดีกว่านี้"แสดงว่าทำโดยไม่ทราบจุดประสงค์ที่แท้ของสิ่งที่ทำอยู่...สักแต่ว่าทำไปเพราะคิดว่าไม่มีอย่างอื่นที่ดีกว่าให้ทำ ก็เป็นได้เพียงทำด้วยความหลง..หลงด้วยอำนาจของโทสะบ้าง โลภะบ้าง ที่แน่ๆคือหลงด้วยโมหะคือความไม่รู้นั้นเป็นหลัก..

— กับ Tj Richy และ 16 อื่นๆ

ถ้าอยากเป็น "ผู้ชนะ" ตลอดเวลา ก็ต้องพร้อมเสมอที่จะอยู่อย่าง "โดดเดี่ยว"...

ถ้าอยากเป็น "ผู้ชนะ" ตลอดเวลา ก็ต้องพร้อมเสมอที่จะอยู่อย่าง "โดดเดี่ยว"...
http://www.facebook.com/#!/tj.richy

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

who can


I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave
 
 by reflection leonado da vinci
 
 
 
 
distress ความทุกข์

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

ดร.สนองแนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนสิ้นใจ

“จิตครั้งสุดท้ายก่อนจะออกจากร่าง อยากให้นึกถึงบุญ ความดี ที่เคยทำระหว่างที่มีชีวิตอยู่ หรือนึกถึงพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะ เพราะผลบุญเหล่านี้จะช่วยให้ดวงวิญญาณก่อนออกจากร่างไปสู่สวรรค์ ถ้านึกคิดแต่เรื่องทุกข์ สิ่งที่ไม่ดี มีอกุศลจิต ตายไปอาจตกนรก ทั้งที่ตลอดชีวิตทำดีมาตลอด อย่างไรก็ตาม ทุกคนจะได้สัมผัสทั้งนรกและสวรรค์เพียงแต่จะอยู่ที่ไหนยาวนานเท่านั้น หากทำความดีเยอะก็ได้รับความสุขสบายอยู่บนสวรรค์” ดร.สนองแนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนสิ้นใจ

ศักยภาพของเรา

เราทุกคนที่มีศักยภาพซ่อนอยู่มากมาย อยากเป็นอะไรก็เป็นได้ ถ้าเราตระหนักรู้ถึงศักยภาพของเรา แล้วพัฒนาศักยภาพนั้นๆ ขึ้นมา
 
 
 
*ศักยภาพของบุคคลใด หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่เป็นไปได้ของบุคคลนั้นถ้าหากบุคคลนั้น

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

ศาสนาล้วนแล้วแต่เป็น ความจริง ทั้งสิ้น

คานธีเคยกล่าวไว้ว่า "ศาสนาทุกๆศาสนามีอยู่จริง พระเจ้าทุกๆพระองค์มีอยู่จริง...ทุกๆศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งสิ้น ผู้ใดจะนับถือศาสนาใด ก็ควรนำเอาหลักของศาสนานั้นๆมาปรับให้เข้ากับการดำเนินชีวิต ควรหันหน้าเข้าหาพระเจ้า มีความสำนึกในพระเจ้าของตน และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนศาสนา รวมถึงไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวให้ใครมาอยู่ในศาสนาของตน เพราะแต่ละคนย่อมมีชะตาที่เข้ากับแต่ละศาสนาไม่เหมือนกัน ถ้าทำได้ดังนี้ ความสุขในแต่ละศาสนาก็จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน และสงครามทางศาสนาก็คงจะไม่อุบัติขึ้นแน่นอน.."

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือ ชีวิตที่อยู่ด้วยทาน

ความไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน ความยิ่งใหญ่ คือ ความไม่ยั่งยืน ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือ ชีวิตที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตตา และกตัญญู ชีวิตที่มีความดี อาจมิใช่ความยิ่งใหญ่ แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต PostToday http://www.facebook.com/home.php#!/Posttoday