วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

ศักยภาพของเรา

เราทุกคนที่มีศักยภาพซ่อนอยู่มากมาย อยากเป็นอะไรก็เป็นได้ ถ้าเราตระหนักรู้ถึงศักยภาพของเรา แล้วพัฒนาศักยภาพนั้นๆ ขึ้นมา
 
 
 
*ศักยภาพของบุคคลใด หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่เป็นไปได้ของบุคคลนั้นถ้าหากบุคคลนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น