วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

ถ้าอยากเป็น "ผู้ชนะ" ตลอดเวลา ก็ต้องพร้อมเสมอที่จะอยู่อย่าง "โดดเดี่ยว"...

ถ้าอยากเป็น "ผู้ชนะ" ตลอดเวลา ก็ต้องพร้อมเสมอที่จะอยู่อย่าง "โดดเดี่ยว"...
http://www.facebook.com/#!/tj.richy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น