วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

มุมมอง

ธรรมชาติของคนเราเหมือนกัน แต่นิสัยและความเคยชิน ทำให้เราต่างกัน มุมมองเพื่อความเข้าใจโลก

โดย ขงจื๊อ
http://topicstock.pantip.com/siam/topicstock/2012/04/F12025858/F12025858.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น