วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ทรมานจิตใจเป็นเวรกรรมแท้

ทางสวรรค์หรือนรกเริ่มที่ก้าวแรกเสมอ


ไม่มีอะไรเที่ยงแม้แต่ใจเราเอง

ธรรมของบัณฑิต