วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ไม่คิดร้ายแม้ผู้เป็นข้าศึกไม่คิดร้ายแม้ผู้เป็นข้าศึก

ถ้าเราอยู่ในค่าย*คู*ประตู*รบที่เเน่นหนาข้าศึกไม่สามารถเข้ามาได้
การรบกับข้าศึกถ้าเหนื่อยให้ปิดประตูใส่กลอนไว้

ธรรมหลวงปู่
www.dhammahome.com/front/audio/show.php?id=5540

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โลกคือเครื่องทดลองและโรงละคร

โลกนี้คืออะไรกันแน่

ให้เขาดีเถิด

ปากกับใจ

โมฆบุรุษ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ทรมานจิตใจเป็นเวรกรรมแท้

ทางสวรรค์หรือนรกเริ่มที่ก้าวแรกเสมอ


ไม่มีอะไรเที่ยงแม้แต่ใจเราเอง

ธรรมของบัณฑิต

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ความดีอยู่ที่ตัว

โลกคือเครื่องทดลองและโรงละคร(พุทธทาส)

ยึดมั่นมันกัดแน่


ยึดอะไร ยึดที่ไหน ยึดอย่างไร

ปรองดอง

พุทธทาสกล่าวถึงศีลธรรมนำอริยะ

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

วางอดีต

สติมีอานิสงส์มาก ไม่เพียงช่วยให้รู้ทันความคิด รู้ทันอารมณ์ แต่ยังช่วยให้ปล่อยวางได้ เมื่อรู้แล้ววาง รู้แล้ววาง ไม่ยึดติดแม้กระทั่งความทุกข์ความเศร้าเสียใจ


รู้แล้ววาง

อย่าจับให้มั่น อย่าคั่นให้ตาย


" อดีตคือความฝัน
ปัจจุบันคือความจริง
อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน
อย่าจับให้มั่น อย่าคั่นให้ตาย
จะเสียใจตลอดชีวิต "


พระราชสุทธิญาณมงคล(หลวงพ่อจรัญ)
วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [ยึด] # แปลความหมาย [ยึด] ... ยึด. V. fix def:[ถือเอาไว้, ทำให้ไม่เคลื่อน] syn:{เหนี่ยว}{รั้ง} ant:{ปล่อย}

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

เมื่อกูเก่ง กลอนธรรมพุทธทาส

เป็นพระป่า พุทธทาส

ไม่เชื่อในโลกหน้าทำบาปได้ง่าย

ความโกรธเป็นดังสนิม

ความหวั่นไหวย่อมไม่มีแก่ผู้ระงับตัญหา มานะและทิฐฐิ

เครื่องมือการปล่อยวางทุกข์แบบง่ายๆ

ทุกข์ก็เพราะใจไปยึดติดกับเสียงเหล่านั้น แถมปรุงตัวกูขึ้นมา ว่าเสียงดังรบกวนกู ก็เลยหงุดหงิดกับเสียง แต่ถ้ามีสติ ก็สักแต่ว่าได้ยิน ใจไม่ทุกข์

ปล่อยวาง ทำไม และอย่างไร
พระไพศาล วิสาโล
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๔


เมื่อเรายืนถูกที่

สันติภาพจากภายใน

ข้อดีการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก

       การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น ... ..หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งก็จะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตดีขึ้น รู้จักวางจิตวางใจต่อการดำเนินชีวิต
      ความทุกข์ใจเกิดจากการยึดติดกับอดีต หรือไม่ก็กังวลกับอนาคต เราไม่ได้ทุกข์เพราะคิดเฉยๆ แต่คิดแล้ว ยึดเอาไว้อย่างเหนียวแน่น
ถ้าเราวาง วางอดีต วางอนาคต จิตใจจะสบาย


บางตอนจาก
ปล่อยวาง ทำไม และอย่างไร
พระไพศาล วิสาโล
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๔
http://www.visalo.org/article/D_dhammachatBumbud06.htm

อดีตให้อะไรเราได้

อย่าพยายามบังคับสิ่งใด

การแก้ปัญหา และการเอาชนะ

การให้