วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ไม่คิดร้ายแม้ผู้เป็นข้าศึกไม่คิดร้ายแม้ผู้เป็นข้าศึก

ถ้าเราอยู่ในค่าย*คู*ประตู*รบที่เเน่นหนาข้าศึกไม่สามารถเข้ามาได้
การรบกับข้าศึกถ้าเหนื่อยให้ปิดประตูใส่กลอนไว้

ธรรมหลวงปู่
www.dhammahome.com/front/audio/show.php?id=5540

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น