วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

เจตณา ในการดำรงณ์จิตไว้อย่างถูกต้อง


พิจารณา เจตณา ให้ละเอียด และการดำรงณ์จิตไว้อย่างถูกต้อง ก็จะเข้าใจในการปฏิบัติธรรม
    เจตณา ในการดำรงณ์จิตไว้อย่างถูกต้อง ในสติปัฏฐาน 4 จะทำให้ปัญญาเข้าใจการปฏิบัติธรรม
      กรรมมีเพราะเจตณา
      การภาวนามีได้เพราะเจตณา
      ธรรมมีเพราะเจตณา
      นิพพานบรรลุได้เพราะเจตณา
 จากคุณ : [ 7 ธ.ค. 2544 / 20:35:55 น. ] Vicha
     [ IP Address : 203.185.155.14 ]

http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/003851.htm

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

กิเลสอยู่ที่ใจ/หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนกิเลสไม่ได้อยู่ที่กาย กิเลสอยู่ที่ใจเหมือนฝึกม้าพยศ

กิเลสไม่มีพอ ไม่เคยอิ่ม
หิวตลอด อยากตลอด

เหมือนเชื้อไฟกองใต้ภูเขา

กิเลสเก่งแบบนี้
แต่พอธรรมเก่ง

ธรรมก็พอกันกับกิเลส

ตามฟาดฟัน กันตลอด
ธรรมทำกิเลสหมอบได้

จนขาดสะบั้นลงในที่สุด.

o หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน o
พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน บทธรรมอ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

ให้และไม่ให้


เป็นมนุษย์หรือเป็นคน(พุทธทาส)


ลักษณะของคนเห็นแก่ตัว _พุทธทาสภิกขุ