วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

เจตณา ในการดำรงณ์จิตไว้อย่างถูกต้อง


พิจารณา เจตณา ให้ละเอียด และการดำรงณ์จิตไว้อย่างถูกต้อง ก็จะเข้าใจในการปฏิบัติธรรม
    เจตณา ในการดำรงณ์จิตไว้อย่างถูกต้อง ในสติปัฏฐาน 4 จะทำให้ปัญญาเข้าใจการปฏิบัติธรรม
      กรรมมีเพราะเจตณา
      การภาวนามีได้เพราะเจตณา
      ธรรมมีเพราะเจตณา
      นิพพานบรรลุได้เพราะเจตณา
 จากคุณ : [ 7 ธ.ค. 2544 / 20:35:55 น. ] Vicha
     [ IP Address : 203.185.155.14 ]

http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/003851.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น