วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

กิเลสอยู่ที่ใจ/หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนกิเลสไม่ได้อยู่ที่กาย กิเลสอยู่ที่ใจเหมือนฝึกม้าพยศ

กิเลสไม่มีพอ ไม่เคยอิ่ม
หิวตลอด อยากตลอด

เหมือนเชื้อไฟกองใต้ภูเขา

กิเลสเก่งแบบนี้
แต่พอธรรมเก่ง

ธรรมก็พอกันกับกิเลส

ตามฟาดฟัน กันตลอด
ธรรมทำกิเลสหมอบได้

จนขาดสะบั้นลงในที่สุด.

o หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน o
พระไตรปิฎก ภาคเสียงอ่าน บทธรรมอ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น