วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สอนให้รู้จักกฎแห่งเหตุผล

 กฎแห่งเหตุผล สอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง มีเหตุปัจจัย เป็นไป ตามเหตุปัจจัย มีกฎในตัวของมันเอง เรียกว่า กฎของธรรมชาติ หรือ กฎแห่งกรรม สอนให้เชื่อ ในกฎแห่งกรรม ใครทำดีก็ได้ดี ใครทำชั่วก็ได้ชั่ว เพราะพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่มีเหตุผล จึงสอนว่า ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุ ตามปัจจัย ไม่ควรเชื่องมงาย

-ขอบคุณข้อมูลจากhttp://www.ipesp.ac.th/learning/panomprai/html/n4-2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น