วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เพียงพอสำหรับคนทุกคน

"ทรัพยากรบนโลกใบนี้มีเพียงพอสำหรับคนทุกคน แต่มีไม่เพียงพอสำหรับคนโลภแม้เพียงคนเดียว"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น