วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สอนให้ช่วยตนเอง

ไม่ให้หวังพึ่งเทวดา โชคชะตา หรือแม้แต่พระเป็นเจ้า ดังคำกล่าวที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” เนื่องจากคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่อง ชี้ทาง เท่านั้น แต่การกระทำ เป็นสิ่งที่ผู้ต้องการพ้นทุกข์ทั้งหลาย จะต้องทำเอง ดังนั้น พุทธศาสนา จึงมุ่งสอนให้ ทุกคนช่วยตนเอง
http://www.ipesp.ac.th/learning/panomprai/html/n4-2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น