วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อำนาจของกรรมนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระนิพนธ์เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต
และพระคติธรรมเพื่อเป็นแสงส่องใจ
โพสท์ในลานธรรมเสวนา หมวดบันเทิงธรรม กระทู้ 16849 โดย: ออสติน 30 ก.ย. 48

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สอนให้รู้จักกฎแห่งเหตุผล

 กฎแห่งเหตุผล สอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง มีเหตุปัจจัย เป็นไป ตามเหตุปัจจัย มีกฎในตัวของมันเอง เรียกว่า กฎของธรรมชาติ หรือ กฎแห่งกรรม สอนให้เชื่อ ในกฎแห่งกรรม ใครทำดีก็ได้ดี ใครทำชั่วก็ได้ชั่ว เพราะพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่มีเหตุผล จึงสอนว่า ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุ ตามปัจจัย ไม่ควรเชื่องมงาย

-ขอบคุณข้อมูลจากhttp://www.ipesp.ac.th/learning/panomprai/html/n4-2.html

บุคคลมีบุตร ย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรทั้งหลาย

เทวดากล่าวว่า "คนมีบุตร ย่อมยินดีเพราะบุตรทั้งหลาย"
พระพุทธองค์ตรัสแก้ว่า "บุคคลมีบุตร ย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรทั้งหลาย"

อรรถกถานันทิสูตร 
 

สอนให้ช่วยตนเอง

ไม่ให้หวังพึ่งเทวดา โชคชะตา หรือแม้แต่พระเป็นเจ้า ดังคำกล่าวที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” เนื่องจากคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่อง ชี้ทาง เท่านั้น แต่การกระทำ เป็นสิ่งที่ผู้ต้องการพ้นทุกข์ทั้งหลาย จะต้องทำเอง ดังนั้น พุทธศาสนา จึงมุ่งสอนให้ ทุกคนช่วยตนเอง
http://www.ipesp.ac.th/learning/panomprai/html/n4-2.html

เดินสายกลาง

สอนให้เดินสายกลาง
คือ อย่าให้ตึง อย่าให้หย่อน อย่าให้ซ้ายจัดหรือขวาจัด

http://www.ipesp.ac.th/learning/panomprai/html/n4-2.html

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โอวาทธนัญชัยเศรษฐี ๑๐ ประการ

โอวาทธนัญชัยเศรษฐี ๑๐ ประการ
(จาก ธรรมบท ภาค ๓)
โอวาทของธนัญชัยเศรษฐีได้ให้ไว้แก่นางวิสาขาก่อนออกเรือน
ถือว่าเป็นข้อวัตรปฏิบัติที่ดีสำหรับสตรีทั่วไป

๑. อนฺโต อคฺคิ พหิ น นีหริตพฺโพ
ไฟในอย่านำออก หมายถึงไม่ควรนำความลับหรือเรื่องไม่ดีงามภายในครอบครัว ไปบอกเล่าให้คนภายนอกได้รับรู้
๒. พหิ อคฺคิ อนฺโต น นีหริตพฺโต
ไฟนอกอย่านำเข้า หมายถึงไม่ควรนำคำนินทาว่าร้ายเสียดสีด้วยความอิจฉาริษยา จากบุคคลภายนอกมาสู่ครอบครัว อันจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องไม่ดีงามและความบาดหมาง
๓. ททนฺตสฺเสว ทาตพฺพํ
พึงให้แก่คนที่ให้ หมายถึงคนที่เคยเกื้อหนุนเอื้อเฟื้อควรมีน้ำใจไมตรีตอบแทน เมื่อมีผู้มาหยิบยืมข้าวของเงินทอง ควรให้แก่คนที่นำมาคืนเท่านั้น
๔. อทนฺทตฺส น ทาตพฺพํ
พึงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ หมายถึงคนที่ไม่เคยเกื้อหนุนเอื้อเฟื้อมีน้ำใจก็ไม่ควรทำใจกว้างหรือทำหน้าใหญ่ใจโต ผู้ที่เคยหยิบยืมแล้วไม่นำมาคืน คราวต่อไปหากยังกล้ามาหยิบยืมอีก ไม่ควรให้
๕. ททนฺตสฺสาปิ อทนฺตสฺสาปิ ทาตพฺพํ
พึงให้แก่คนที่ให้และไม่ให้ หมายถึงการสงเคราะห์ญาติและมิตรสหาย แม้เขาจะนำมาคืนหรือไม่ก็ตาม เมื่อเห็นว่าเป็นการสมควร หรือเขาเป็นคนดีควรแก่การเกื้อหนุนอนุเคราะห์ก็ควรให้
๖. สุขํ นิสีทิตพฺพํ
พึงนั่งให้เป็นสุข หมายถึงการนั่งในที่อันเหมาะอันควร ไม่เกะกะขวางทาง ไม่ต้องคอยลุกหลีกเมื่อพ่อสามีแม่สามีหรือผู้ใหญ่เดินผ่าน และนั่งเมื่อจัดการงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗. สุขํ ภุญฺชิตพฺพํ
พึงนอนให้เป็นสุข หมายถึงควรนอนทีหลังพ่อสามีแม่สามี และสามีได้เข้านอนแล้ว คือต้องตรวจดูข้าวของกลอนประตูหน้าต่างและฟืนไฟให้เป็นที่เรียบร้อย ทั้งจัดแจงข้าวของที่จำเป็นสำหรับหุงหาหรือใช้สอยในวันรุ่งขึ้นให้พร้อมมูลครบครัน จึงจะถือได้ว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดี
๘. สุขํ นิปชฺชิตพฺพํ
พึงกินให้เป็นสุข หมายถึงควรจัดข้าวปลาอาหารสำหรับพ่อสามีแม่สามีรวมทั้งสามีและบุตรให้เป็นที่เรียบร้อย
๙. อคฺคิ ปริจริตพฺโพ
พึงบูชาไฟ หมายถึงการให้ความเคารพยำเกรงสามีและบิดามารดาของสามีตลอดจนญาติผู้ใหญ่
๑๐. อนฺโต เทวตา นมสฺสิตพฺพา
พึงบูชาเทวดา หมายถึงให้นับถือบิดามารดาสามีและบรรพบุรุษ
http://www.mongkoltemple.com/page02/daily012.html
 

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เพียงพอสำหรับคนทุกคน

"ทรัพยากรบนโลกใบนี้มีเพียงพอสำหรับคนทุกคน แต่มีไม่เพียงพอสำหรับคนโลภแม้เพียงคนเดียว"

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กามตัณหา


กามตัณหาเปรียบเหมือนแม่น้ำไหลไปสู่ทะเล ไม่รู้จักเต็มสักที
ความอยากของตัณหามันไม่พอ . . . ต้องทำความพอจึงจะดี
ตัดอดีต . . . อนาคต ลงให้หมด
จิตดิ่งในปัจจุบัน . . .ละในปัจจุบัน
ทำในปัจจุบัน . . . แจ้งในปัจจุบัน
...
กามนี้แหละ เป็นบ่อเกิดแห่งการฆ่ากันตาย ชิงดี ชิงเด่น
กิเลสตัวเดียว ทำให้เกิดการต่อสู้ แย่งชิงกัน
ความรัก ความชัง จะบังเกิดขึ้นในจิตใจ ก็เพราะกาม

 หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ความดีใจเสียใจเป็นมารร้ายเพียรให้มีสติไว้เสมอ ไม่เผลอ
นำอภิชฌาโทมนัสในโลกออกเสีย
ดีใจเสียใจแลบเข้าไปแล้วเป็นขุ่
นมัวทีเดียว
...
เพราะฉะนั้นความดีใจเสียใจนี้ร้ายนัก
ไม่ใช่ร้ายแต่เมื่อเวลาฏิบัติธรรม เห็นธรรมอย่างนี้น่ะ

ถึงเวลาเราดี ๆ อยู่
อ้ายความดีใจเสียใจนี้แหละที่ทำให้ต้องกระโดดน้ำตาย กินยาตาย ผูกคอตาย
ดีใจเสียใจนี้แหละมันเต็มขีด เต็มส่วนของมันบังคับอย่างนี้
เพราะฉะนั้น ความดีใจเสียใจ เป็นมารร้ายทีเดียว ฯ

หลวงปู่วัดปากน้ำ สด จันทสโร

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วิสัยแห่งปุถุชน

น้ำจำเป็นต่อหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้จึงผลิตผลได้ วิสัยแห่งปุถุชนอาศัยกามคุณกิเลสจึงบรรเจิดตัณหาจึงผลิบาน ดอกผลคืออุปาทาน

http://www.facebook.com/#!/