วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วิสัยแห่งปุถุชน

น้ำจำเป็นต่อหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้จึงผลิตผลได้ วิสัยแห่งปุถุชนอาศัยกามคุณกิเลสจึงบรรเจิดตัณหาจึงผลิบาน ดอกผลคืออุปาทาน

http://www.facebook.com/#!/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น