วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

โลกคือเครื่องทดลองและโรงละคร(พุทธทาส)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น