วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ไม่มีอะไรเที่ยงแม้แต่ใจเราเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น