วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

who can


I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave
 
 by reflection leonado da vinci
 
 
 
 
distress ความทุกข์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น