วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

การเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่ทำร้ายเราที่สุด ไม่ใช่คนที่เปลี่ยนไป แต่เป็นตัวเราเอง ที่ไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น