วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือ ชีวิตที่อยู่ด้วยทาน

ความไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน ความยิ่งใหญ่ คือ ความไม่ยั่งยืน ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือ ชีวิตที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตตา และกตัญญู ชีวิตที่มีความดี อาจมิใช่ความยิ่งใหญ่ แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต PostToday http://www.facebook.com/home.php#!/Posttoday

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น