วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สุขใจเมื่อไม่มีเรา


สุขใจเมื่อไม่มีเรา
บางคำจาก พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

ความเที่ยงธรรมมีเสมอ
คนที่ไปเบียดเบียนคนอื่น
ก็จะตัดโอกาสในการงอกงามของตัวเอง
การเบียดเบียนของเขา
จะไปปิดช่องในส่วนที่จะได้ของเขา
มันจะหายไป
แล้วจะถูกดึงอีกส่วนหนึ่งไปวนให้คนอื่น

ไม่มีอะไรฟรี
เสียก็ไม่เสียฟรี
ได้ก็ไม่ได้ฟรี
มันมีการชดเชยเสมอ
เพียงแต่เราจะรู้ทันมันไหม
เพราะอาจมาหรือสูญไปคนละเวลา คนละรูปแบบ
อย่าไปมองเพียงว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่หายไป
เมื่อไรถึงจะกลับคืนมา
เพียงแต่คิดว่าวันนี้ต้องเป็นวันดีของเรา
คิดดี ทำดี สิ่งต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น