วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

อันใจนั้นฝึกได้ ไม่ใช่ฝึกไม่ได้

ผู้อบรมจิตให้คุ้นเคยอยู่เสมอกับการให้อภัย แม้จะไม่ได้รับการขอขมา ก็ย่อมอภัยให้ได้

อันใจนั้นฝึกได้ ไม่ใช่ฝึกไม่ได้ ฝึกอย่างใดก็จะเป็นอย่างนั้น ฝึกให้ดีก็จะดี ฝึกให้ร้ายก็จะร้าย


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น