วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิเลสมันกลัวปัญญา

กิเลสไม่ได้กลัวคนอ่าน
คนนับถือศาสนา หรือ
คนเรียนตำรับตำรา

กิเลสมันกลัวปัญญา กลัวแต่คนปฏิบัติ เพื่อกำจัดมันเท่านั้น


หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Anongnart Biccini ได้แบ่งปัน รูปภาพ ของ ธรรมะคือยาขนานเอก
 http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7703

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น