วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ค ว า ม รู้ ต้ อ ง คู่ คุ ณ ธ ร ร ม

 
ค ว า ม รู้ ต้ อ ง คู่ คุ ณ ธ ร ร ม
ธรรมโอสถ หลวงพ่อชา สุภทฺโท :

..ความรู้ก็เห...
มือนกับมีดเล่มหนึ่ง
เราลับมันให้คม คมมาก
แต่มีดเล่มนั้นเราเก็บเอาไว้
มีดเล่มนั้นมีทั้งคุณและโทษ

ถ้าคนมีปัญญาเอามีดเล่มนั้นไปใช้มีดก็คม
คนมีปัญญาเอาไปใช้จะทำประโยชน์ได้ดีมาก
ถ้ามีดเล่มนั้นคม

แต่คนไม่มีปัญญาใช้ก็ไปทำลายประเทศชาติ
ทำลายความสุข ทำลายความสามัคคีทุกอย่างได้ง่า
เพราะมีดมันคม

ความรู้ไปตั้งอยู่ในคนพาล
เหมือนเอาศัสตราใส่ใว้มือโจร คนร้าย
คนพาลมีความรู้เหมือนเอาอาวุธใส่มือโจร
มันยิงตะพึด ฆ่าตะพึด

ความรู้ตั้งอยู่ในใจบัณฑิต
บ้านเมืองประชาชนก็ราบรื่น

ทุกวันนี้ก็มีแต่อาศัยความรู้ บูชาความรู้
ไม่ค่อยบูชาความดีหรือความถูกต้อง
มีความรู้ก็ต้องมีความดีและมีความถูกต้องด้วย
ส่งเสริมกันมันก็จะดี

แต่นี่มีความรู้แล้วฉันใหญ่ที่สุด ใหญ่มาก
อย่างนี้ก็ฉิบหายหมดล่ะ
นั่นคือ มีความรู้แต่ไม่มีความดี..
ดูเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น