วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ของทุกอย่าง มีทั้งคุณและโทษเสมอ

ของทุกอย่าง มีทั้งคุณและโทษเสมอ คนโง่เท่านั้นที่จะไปเห็นมันแต่เพียงด้านเดียว ว่าเป็นคุณอย่างเดียว หรือเป็นโทษอย่างเดียว --พุทธทาสภิกขุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น