วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คนเรานี้ย่อมมีกรรมเป็นของตน

“คนเรานี้ย่อมมีกรรมเป็นของตน
มีกรรมเป็นผู้ให้ผล
มีกรรมเป็นแดนเกิด
มีกรรมเป็นผู้ติดตาม
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
...
เราทำกรรมอันใดไว้
เป็นบุญหรือเป็นบาป
เมื่อยังมีชีวิตอยู่
กรรมนั้นจักเป็นทายาท
ให้เราได้รับผลของกรรมนั้นสืบต่อๆ ไป”
 
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
 

 วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น