วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ยอดพุทธมนต์

มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป
นี่เป็นมนต์บทใหญ่ใช้เมื่อได้
ซึ้งลาภยศสรรเสริญสุขใจกาย
ไม่เมามายลืมตัวหรืองัวเงีย

มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป
ก็เป็นมนต์บทใหญ่ใช้เมื่อเสีย
ซึ้งลาภยศสรรเสริญสุขแม้ลูกเมีย
ไม่อ่อนเปลี้ยสับสนหรือวุ่นวาย

มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป
ใช้เป็นมนต์บทใหญ่ครั้งสุดท้าย
เป็นอาวุธสัประยุทธ์กับความตาย
แสนสบายเพราะก้าวล่วงจากบ่วงมาร ฯ

ยอดพุทธมนต์ : พุทธทาสภิกขุ

Subject : ธรรมะคือคุณากร
From : ณธีร์ - 10/09/2001 10:18
Homepage :
http://board.dserver.org/n/natshen/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น