วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เปิด เปิด ตา ให้รับแสง แห่งพระธรรม (พุทธทาสภิกขุ)

เปิด เปิด ตา ให้รับแสง แห่งพระธรรม
ยิ่งมืดค่ำ ยิ่งเห็นชัด ถนัดถนี่
สมาธิมาก ยิ่งเห็นชัด ถนัดดี
นี่วิธี เปิดตาใจ ใช้กันมา

เปิด เปิด หู ให้ยินเสียง สำเนียงธรรม
ทั้งเช้าค่ำ มีก้องไป ในโลกหล้า
ล้านล้านปี ฟังให้ชัด เต็มอัตรา
คือเสียงแห่ง สุญญตา ค่าสุดใจ

เปิด เปิด ปาก สนทนา พูดจาธรรม
วันยังค่ำ อย่าพูด เรื่องเหลวไหล
พูดแต่เรื่อง ดับทุกข์ได้ โดยสัจจนัย
ไม่เท่าไร เราทั้งโลก พ้นโศกแล ฯ

ร้อยกรองโดย

ท่านพุทธทาสอินทปัญโญภิกขุ


From : ณธีร์ - 10/09/2001 10:41
Homepage :
http://www.tourthai.com/gallery/ancient/pic08291.shtml

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น