วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผู้รู้จะเห็นการเกิดดับของตัณหาได้
ทโธ ผู้รู้ ไม่ได้เห็นอารมณ์ แต่อยู่กับรู้ ตัณหา ความอยากได้ อยากมีอยากเป็น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ผู้รู้จะเห็นการเกิดดับของตัณหาได้ ตัณหาเห็นตัณหาไม่ได้ - หลวงพ่อชา


Tj Richy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น