วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รู้เท่าเสียครึ่งรู้ไม่ถึงเสียหมด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น