วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โพธิสัตว์พูดมาก เสียมาก
พูดน้อย เสียน้อย
ไม่พูด ไม่เสีย
นิ่งเสีย โพธิสัตว์


หลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น