วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ในดีมีเสีย ในเสียมีดี


ไม่มีอะไรเลวร้ายไปเสียหมด
"ในดีมีเสีย ในเสียมีดี"
ไม่ว่ารอบตัวเราจะแย่อย่างไร
ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์เลวร้าย
เกิดขึ้นกับเราอย่างไร
...
เราเลือกที่จะไม่ทุกข์ได้ "ด้วยการมองให้เป็น"

(พระไพศาล วิสาโล)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น