วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ลูกหมาไม่เคยทำให้พ่อแม่น้ำตาตก

ลูกหมาไม่มีโอกาสตอบแทนคุณพ่อแม่
แต่ลูกหมาไม่เคยทำให้พ่อแม่น้ำตาตกพุทธทาสภิกขุ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น