วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คนเรานั้นถ้าจะเป็นคนดี

“คนเรานั้นถ้าจะเป็นคนดี
ต้องหัดมีความเมตตาเป็นหลัก
มีความกรุณาเป็นสรณะ
มีความอภัยเป็นจิตใจ
เพราะจิตใจถ้ามีอภัยต่อกันและกันแล้ว
จิตใจนั้นเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่ง
... เพราะเราอยู่อย่างไม่มีความอาฆาต
อยู่อย่างมีความเมตตา
อารมณ์แห่งความเมตตาของจิตนั้นแหละ
จะทำให้อารมณ์ของเราเกิดปิติอย่างดีตลอดเวลา”

หลวงปู่ทวด
วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี


คติธรรมนำชีวิต

http://www.facebook.com/#!/pages/%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95/134842136544360

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น