วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความอดทนนั้นสูงสุดบุคคลอดทนต่อคําของผู้สูงกว่าได้ เพราะความกลัว
อดทนต่อถ้อยคําของผู้เสมอกันได้ เพราะเหตุแห่งความดี
ส่วนผู้ใดในโลกนี้ อดทนต่อ คําขอของคนเลวกว่าได้
สัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่า ความอดทนนั้นสูงสุด

คติธรรมนำชีวิต@fb

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น